SZKOŁA


Kursy przygotowawcze dla kandydatów w roku szkolnym 2019-2020


ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
OGŁASZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ  DO
LICEUM PLASTYCZNEGO
(dla kandydatów po gimnazjum)  

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (dla kandydatów  po szkole podstawowej)

Dokumenty należy składać do 19.08.2019r.
Szczegóły na stronie internetowej szkoły : zspdabrowa.pl w zakładce dla kandydata/ rekrutacja uzupełniająca


Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019.


ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH
DO LICEUM PLASTYCZNEGO
ORAZ LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
ODBĘDZIE SIĘ 26 CZERWCA 2019 r.
GODZ. 17.00
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW
I PROSIMY O OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU


Termin ogłoszenia listy przyjętych.


1. Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych
nastąpi 14 czerwca 2019 r.

2. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do Liceum Plastycznego i Liceum Sztuk Plastycznych nastąpi
17 czerwca 2019 r.

3. Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych 26 czerwca 2019 r.

Ostateczna lista uczniów przyjętych do Liceum Plastycznego i Liceum Stuk Plastycznych zostanie ogłoszona dn. 26.06.2019 r.
(po dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa OKE).


Protokół VI Regionalnego Konkursu Plastycznego „Spotkanie z martwą naturą 2019 r.”

 


Protokół  VI Konkursu Plastycznego „Projekt witrażu – ryba” 2019


Spotkanie z martwą natura protokół – plik PDF


ZAKOŃCZENIE AKCJI STRAJKOWEJ

W związku z zakończeniem akcji strajkowej w Zespole Szkół Plastycznych informujemy, że od 29.04.2019r. zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z aktualnym planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Dyrekcja i pracownicy szkoły dziękują za wyrozumiałość
i zrozumienie.


KURSY PRZYGOTOWAWCZE

W związku z trwającą akcją strajkową w dniu 25.04.2019r. nie odbędą się zajęcia dla kandydatów do szkoły. Za utrudnienia przepraszamy.
Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
Ewelina Piasecka-Woźniczka

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie klas dyplomowych

W związku z trwającą akcją strajkową termin egzaminu dyplomowego musiał ulec zmianie. Obrony prac dyplomowych zostaną przeniesione na 21 i 22 maja 2019 r.
Godziny obrony prac dyplomowych oraz kolejność zdających wg specjalności podane we wcześniejszym harmonogramie nie ulegają zmianie.
Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
Ewelina Piasecka-Woźniczka

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU PLASTYCZNEGO „SPOTKANIA Z MARTWĄ NATURĄ”

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych informuje, że ogłoszenie wyników I etapu konkursu plastycznego „Spotkania z martwą naturą” przesunięte zostaje na dzień 30 kwietnia 2019r. Za  utrudnienia wynikające z przyczyn niezależnych od dyrektora szkoły PRZEPRASZAMY.
Proszę śledzić stronę szkoły, gdzie na bieżąco będą zamieszczane informacje.

W związku ze strajkiem nauczycieli kursy przygotowawcze
dla kandydatów w dniu 11 kwietnia są odwołane.


INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,
Rodzice/Opiekunowie Dzieci i Młodzieży na podstawie przeprowadzonego referendum w Zespole Szkół Plastycznych wnoszę, że występuje wysokie ryzyko podjęcia akcji strajkowej przez pracowników szkoły od 8 kwietnia 2019r do odwołania. W nawiązaniu do informacji przekazanej w formie pisemnej naszym uczniom, zwracam się prośbą o zapewnienie w tym czasie opieki swoim dzieciom. O wszelkich zmianach związanych z czasem trwania strajku będziecie Państwo informowani poprzez stronę internetową szkoły.

INFORMACJA dla RODZICÓW w ZWIĄZKU ze STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Dla młodzieży, która przyjdzie do szkoły w dniach od 8 kwietnia 2019 do odwołania zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

OFERTA INSTYTUCJI KULTURY w DĄBROWIE GÓRNICZEJ dla RODZICÓW w ZWIĄZKU  ze STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Z pomocą w opiece nad uczniami przyjdą miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowują specjalną ofertę zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli.
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Bibliotece Głównej przy ul. Kościuszki proponuje w poniedziałek i wtorek zajęcia muzyczne (w godz. od 8 do 14) oraz zajęcia plastyczno-literackie (w godz. od 12 do 14). Filie biblioteczne zachęcają uczniów do udziału w zajęciach plastyczno-literackich (w godz. od 10 do 15). Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia pod numerem tel. 32 639 03 01 i na stronie www.biblioteka-dg.pl.
„Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”
„Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” zaprasza dzieci w wieku od 7 do 16 lat na basen sportowy od godz. 6, a na basen rekreacyjny od godz. 9. Ostatnie wejście zaplanowano na godz. 14. Co istotne, nie obowiązuje limit czasowy (do godz. 15), a dzieci i opiekunowie (dzieci do 10. roku życia mogą przebywać na terenie „Nemo” tylko pod nadzorem osób pełnoletnich) zapłacą za wstęp do parku wodnego symboliczną złotówkę. Wejście na basen na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dąbrowskich placówek edukacyjnych. Szczegółowe informacje: www.nemo-swiatrozrywki.pl, tel. 32 639 05 79 lub 519 441 369.
Centrum Sportu i Rekreacji
Ofertę na czas strajku przygotowała także Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”. Zajęcia sportowe rozpoczną się o godz. 7 na korcie od rozgrzewki. Od godz. 8 do 11 zaplanowano ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki i siatkówki, od godz. 9 do 11 odbędzie się zapaśniczy trening dla początkujących. Z kolei na godz. od 11 do 13 zaplanowano gry i zabawy z elementami tenisa ziemnego, a wszystko zakończy się godzinnym rozciąganiem od godz. 13. W Hali Sportowej przy ul. Swobodnej od godz. 8 do 15 uczniowie także będą mogli uczestniczyć w lekcjach sportowych – zaplanowano koszykówkę, siatkówkę i tenis stołowy. Na wszystkie zajęcia w Hali Centrum i na ul. Swobodnej obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne. Ponadto w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria 3 odbędą się zajęcia dla grup zorganizowanych z opiekunem (od godz. 8 do 15). Więcej informacji: tel. 32 261 21 05 lub na stronie www.csir.pl.
Pałac Kultury Zagłębia
PKZ zaprasza dzieci na „Zabawę z wiosną”. 8 i 9 kwietnia o godzinie 9 rozpoczną się wiosenne warsztaty artystyczne w kompleksie sal Agora, gdzie również będzie można zagrać w gry planszowe, wielkoformatowe i elektroniczne. O godzinie 11 na wielkim ekranie wyświetlony zostanie film „Biuro Detektywistyczne: Pierwsza Tajemnica”, natomiast o godzinie 12 rozpoczną się warsztaty taneczne, które potrwają do 14. Uczestnicy „Zabawy z wiosną” mogą brać udział we wszystkich wydarzeniach bezpłatnie, a osoby chętne mogą przynieść do pałacu własne, ulubione gry i zagrać w nie z nowo poznanymi kolegami i koleżankami. Więcej informacji w Punkcie Informacyjnym PKZ w dniu imprezy (tel. 32 733 88 00).
Wsparcie w opiece nad dziećmi w dniach strajku nauczycieli zapewnią również instruktorzy klubów osiedlowych PKZ. W klubie Krąg  (Mydlice, ul. Ludowa 19 a, tel. 32 733 87 96) w poniedziałek o godzinie 11, a w klubie Helikon (ul. Wojska Polskiego 45, tel. 32 733 87 95) o godz. 10 rozpoczną się zajęcia artystyczne. Rodzaj aktywności będzie uzależniony od wieku dzieci, które będą w nich uczestniczyć. Każdy klub może przyjąć maksymalnie do 30 dzieci. W kolejnych dniach strajku oferta zajęć będzie modyfikowana w zależności od potrzeb. Informacje szczegółowe w poniedziałek w klubach.
Muzeum Miejskie „Sztygarka”
8 i 9 kwietnia w godzinach od 7.30 do 14 „Sztygarka” zaprasza do zwiedzania Muzeum i Parku Militarnego Reduta, na lekcje muzealne oraz warsztaty dla uczniów (wraz z opiekunami) z Dąbrowy Górniczej. Aby wziąć udział w zajęciach, będzie trzeba wypełnić deklaracje, które będą dostępne na stronie muzeum lub w dniu strajku w placówce. Więcej informacji po numerem telefonu: 32 726 41 85.
Miejskie instytucje proszą rodziców o przygotowanie prowiantu dla dzieci na czas zajęć. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, a wstęp bezpłatny (za wyjątkiem symbolicznej złotówki opłaty za kąpiel w basenach Nemo).
Dąbrowskie Wodociągi
Ofertę zajęć dla dzieci na czas strajku przygotowały również wodociągi. 8 i 9 kwietnia w godzinach od 9 do 10.30 oraz od 11 do 12.30 Dąbrowskie Wodociągi zapraszają dzieci od lat 7 wraz z opiekunem na zajęcia edukacyjne pt. „Strażnik Czystej Wody”. Program kursu „na strażnika” obejmuje wycieczkę z przewodnikiem po oczyszczalni ścieków „Centrum” oraz zajęcia przy makiecie multimedialnej połączone z quizem. Uczestnicy dowiedzą się: skąd jest woda w kranie, będą śledzić zmagania Maga z Władcą Ścieku, a na koniec – po solidnym treningu – dowiedzą się, jak następuje przemiana ścieków w czystą wodę, gaz, energię elektryczną i ciepło. Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: technolog@dabrowskie-wodociagi.pl. Zbiórka uczestników 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, przed budynkiem administracyjnym przy ul. Powstańców 13.
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
8 i 9 kwietnia w godzinach od 9 do 13 MOPT zaprasza na przedświąteczne dni otwarte ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie placówki, tel. 32 262 54 61.

Rodzice dzieci do lat 8 – prawo do zasiłku opiekuńczego

Nieprzewidziane zamknięcie przedszkola czy szkoły, również w wyniku strajku, jest okolicznością usprawiedliwiającą nieobecność rodzica w pracy, z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1632) dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest wyłącznie oświadczenie pracownika. Oświadczenie to nie ma określonej przepisami formy. Podkreślić należy, że szkoły, przedszkola i placówki nie wydają zaświadczeń dla pracodawców.
Z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko pracownikowi przysługuje również prawo do zasiłku opiekuńczego, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1368, z późn. zm.). Zasiłek przysługuje przez 60 dni w roku kalendarzowym,  w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Aby uzyskać zasiłek, należy w zakładzie pracy dodatkowo złożyć wniosek o wypłatę zasiłku na druku ZUS Z-15A. W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS konieczne jest zaświadczenie wystawione przez płatnika składek na druku:
Z-3 – w przypadku pracownika,
Z-3a – w przypadku osoby objętej ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, np. na podstawie umowy zlecenia.
Konieczne druki są dostępne na stronie: www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/niezbedne-dokumenty

INFORMUJEMY, IŻ NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

NIE JEST OBJĘTY REKRUTACJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADMI REKRUTACJI DO NASZEJ SZKOŁY www.zspdabrowa.pl w zakładce rekrutacja

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY
O KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY
tel: 32 260 32 40


Protokół z obrad komisji konkursowej 7. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Labirynt Wyobraźni” – „Łódź Podwodna” Dąbrowa Górnicza, 06.03.2019r.


1 % procent dla naszego Plastyka. To może nie wiele, ale dla nas to możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia szkoły. Co roku pieniądze przekazane nam w ramach 1% inwestujemy w drobny, ale ważny sprzęt na pracowniach artystycznych. W ubiegłym roku dla naszych uczniów mogliśmy zakupić tablety graficzne dla pracowni projektowania graficznego. Liczymy, że w tym roku również będziemy mogli wspomóc kolejną pracownię. Liczymy na was i dziękujemy za każdą złotówkę.Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora to szkoła, która mieści się w Gołonogu, starej dzielnicy Dąbrowy Górniczej, o której pisał już Jan Długosz. W skład zespołu wchodzi czteroletnie Liceum Plastyczne i sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (trzy lata gimnazjum + trzy liceum), więc jeśli ktoś odkryje swój talent wcześniej – zapraszamy.

Nasi uczniowie kształcą się w ramach specjalności: techniki graficzne, reklama wizualna oraz formy użytkowe ze specjalizacją szkło artystyczne i witraż. W szkole, poza pracowniami do nauki przedmiotów ogólnokształcących, funkcjonują następujące pracownie przedmiotów artystycznych: rysunku i malarstwa, rzeźby, szkła artystycznego i witrażu, podstaw fotografii i filmu, podstaw projektowania – kompozycji, reklamy wizualnej i grafiki warsztatowej. Nauka kończy się maturą i zdobyciem tytułu „plastyk”.

Nasza szkoła jest kameralna, wszyscy znają wszystkich, co sprzyja integracji, budowaniu życzliwej atmosfery, bezpieczeństwu.

Uczniowie często z sukcesami biorą udział w różnych konkursach, w tym międzynarodowych, zostają studentami ASP w całym kraju. Ich prace można oglądać w szkolnym muzeum i naszej galerii „Na Strychu”. Corocznym świętem szkoły jest aukcja, gdzie można nie tylko pooglądać, ale i kupić, wykonane przez uczniów w rozmaitych technikach prace – od grafiki przez rzeźby, unikatowe formy szklane, witraże, tradycyjne malarstwo i inne. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

Rolą uczniów jest wzlatywać nad poziomy (wszak adres – Kosmonautów 8 – zobowiązuje), a nauczycieli – nauczyć materializować te wizje i marzenia w oparciu o solidny warsztat i rzemiosło. Wszyscy staramy się solidnie pracować, mając w pamięci niedole legendarnego gołonoskiego pustelnika, który za niechęć do doskonalenia się musiał solidnie pokutować.

stopka_klienta_wt

logo_facebook

Copyright © Zespół Szkół Plastycznych im. T.Kantora, ul. Kosmonautów 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza, tel./fax (32) 260-32-40/(32)260-28-68