NAUCZANIE ZDALNE

Informujemy, iż od dnia 22.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas odbywają się w trybie zdalnym
według planu zajęć.

Do szkoły przychodzą jedynie uczniowie klasy IV LP i VI OSSP tylko na zajęcia „dyplomowe”
w pracowniach specjalizacji (grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, szkło artystyczne, witraż).