Nagroda im. Profesora Józefa Pietera

O nagrodzie

Nagroda im. Profesora Józefa Pietera honoruje co roku wybitną nauczycielkę bądź wybitnego nauczyciela,
którzy pracują w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w województwie śląskim.

Jest przyznawana nauczycielce bądź nauczycielowi, których praca wykazuje fundamentalne znaczenie edukacji
dla rozwoju dzieci i młodzieży; którzy skutecznie dzielą się swoją miłością do wiedzy, łączą cechy i umiejętności
wybitnych nauczycieli przedmiotu oraz zaangażowanych pedagogów; są otwarci, tolerancyjni i sprawiedliwi.
Prezentują tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody prof. Józefowi Pieterowi.

Pomysłodawcom i organizatorom Nagrody zależy na wywołaniu społecznego ruchu uznania dla nauczycieli
i nauczycielek, a także podniesieniu prestiżu tej profesji, kluczowej dla rozwoju jednostek i społeczeństw.

Całkowicie otwarta formuła zgłaszania kandydatów i kandydatek umożliwia każdemu rekomendowanie osób,
które w istotny sposób wpływają na rozwój i sukcesy uczniów oraz uczennic – w edukacji, w życiu społecznym
i osobistym. Pokażmy, jak ważni są dla nas nasi nauczyciele i nauczycielki!

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do nagrody może dokonać osoba indywidualna, grupa osób lub
instytucja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego do 31 marca 2023 r.