spotkania z martwą naturą


Drodzy nauczyciele, serdecznie zapraszamy Waszych uczniów do udziału w wyjątkowym konkursie plastycznym, którego głównym celem będzie przedstawienie rysunkowo lub malarsko tematu-pojęcia MARTWEJ NATURY. Organizując konkurs, a następnie wernisaż i wystawę pokonkursową, chcielibyśmy zaprezentować Państwa pracę z uczniami. Zależy nam, by zwrócić uwagę na dużą rolę nauczania plastyki w gimnazjach i szkołach podstawowych, kształtowanie wrażliwości i kultury postrzegania rzeczywistości poprzez ten przedmiot. Pragniemy przełamać stereotyp myślenia o nauczaniu plastyki w szkołach jako o przedmiocie mało ważnym, nieistotnym, niepotrzebnym, nie mającym wpływu na dalszy rozwój człowieka, przysłowiowym ”piątym kole u wozu”. Konkurs i wernisaż chcielibyśmy traktować jako formę spotkania, zbliżenia nas, nauczycieli, i młodych twórców, ich prac artystycznych, talentów, skonfrontowania różnorodnego widzenia, odczuwania tematu martwej natury.
Wystawę-konkurs kierujemy do uczniów najstarszych klas szkół gimnazjalnych i podstawowych. Jako szkoła artystyczna pragniemy promować Państwa pracę z młodymi twórcami, chcielibyśmy, aby wernisaż wystawy stał się możliwością spojrzenia na efekty tej pracy.

Beata Skrzypek, Mariusz Wnukowski, Grzegorz Skrzypek.

 Regulamin konkursu 2019

Protokół VI Regionalnego Konkursu Plastycznego „Spotkanie z martwą naturą 2019 r.”

Copyright © Zespół Szkół Plastycznych im. T.Kantora, ul. Kosmonautów 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza, tel./fax (32) 260-32-40/(32)260-28-68