rekrutacja


PILNE

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24  kwietnia  2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pragniemy poinformować, że terminy egzaminów wstępnych do Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej ulegną zmianie. Nowe terminy egzaminów zostaną Państwu podane w możliwie najszybszym czasie – informację zamieścimy na stronie internetowej szkoły.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie.
Pozdrawiamy Wszystkich Kandydatów.

 


WNIOSEK do LSP
Egzaminy wstępne do LSP
Oświadczenie – wizerunek dziecka  LSP
KLAUZULA RODO 2019 klauzula kandydata do szkoły LSP
REGULAMIN REKRUTACJI LSP 2020 2021

Copyright © Zespół Szkół Plastycznych im. T.Kantora, ul. Kosmonautów 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza, tel./fax (32) 260-32-40/(32)260-28-68