Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA 2022-2023

DYREKTOR
Ewelina Piasecka-Woźniczka

WICEDYREKTOR DS. OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Anna Stokłosa-Grygierzec

WICEDYREKTOR DS. ARTYSTYCZNYCH
Marcin Korek

KIEROWNIK SEKCJI PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Agnieszka Budny

KIEROWNIK SEKCJI SZKŁO ARTYSTYCZNE
Rafał Pelczar

PEDAGOG
Agata Biesiadecka

PSYCHOLOG
Monika Skóbel

PEDAGOG SPECJALNY
Agata Biesiadecka
Marzena Filipecka-Dziurska

BIBLIOTEKA
Laura Gurgul

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
Beata Będkowska
Robert Kańtoch
Małgorzata Kapek-Adamska
Łukasz Kawka
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Krystian Czajor
Wojciech Jurkiewicz

PRACOWNIA TECHNIK DRUKU ARTYSTYCZNEGO
Agnieszka Budny
Łukasz Kawka
Sylwia Pałuchowska
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Edyta Kubik
Anna Kuśpiel

PRACOWNIA WITRAŻU
Marcin Korek
Magdalena Łucka-Stojek
Rafał Pelczar
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Katarzyna Wojnar

PRACOWNIA SZKŁA ARTYSTYCZNE
Grażyna Bieniasz
Marcin Korek
Agnieszka Mika-Koszek
Rafał Pelczar
Iwona Skowron
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu z
Wioletta Kulesa

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Damian Pacha
Beata Skrzypek
Grzegorz Skrzypek
Mariusz Wnukowski
Anna Wolniaczyk

PRACOWNIA RZEŹBY
Anna Kuśpiel
Jacek Mrozowski

PRACOWNIA PODSTAW PROJEKTOWANIA
Agnieszka Budny
Robert Kańtoch
Łukasz Kawka
Sylwia Pałuchowska

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MULTIMEDILANEGO
Beata Będkowska
Robert Kańtoch
Nauczyciel instruktor
Adriana Pohl-Gasidło

PRACOWNIA PODSTAW FOTOGRAFII I FILMU
Adriana Pohl-Gasidło
Nauczyciel instruktor
Wojciech Jurkiewicz

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI
Paulina Opieka
Ewelina Sobczyk-Podleszańska

PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO
Katarzyna Dąbrowska
Maria Moryc
Ewelina Piasecka-Woźniczka
Robert Strzała

PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Monika Etlinger-Michalik
Agnieszka Gajda
Agata Kostecka
Agnieszka Śliwińska

PRACOWNIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Ewa Balcer

PRACOWNIA HISTORII / WIEDZY o SPOŁECZEŃSTWIE/ HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI
Monika Pluta
Małgorzata Katolik-Radovać

PRACOWNIA FILOZOFII
Katarzyna Dąbrowska
Maria Moryc

PRACOWNIA MATEMATYKI
Ewa Brzostkiewicz-Hejczyk
Aleksandra Bujak
Anna Stokłosa-Grygierzec
Jadwiga Tarchalska

PRACOWNIA BIOLOGII
Marzena Filipecka-Dziurska

PRACOWNIA CHEMII
Barbara Płóciniczak

PRACOWNIA FIZYKI
Jadwiga Bochenek-Markiewicz
Ewa Brzostkiewicz-Hejczyk
Barbara Płóciniczak

PRACOWNIA GEOGRAFII
Agnieszka Łój

PRACOWNIA INFORMATYKI
Krystian Czajor
Tomasz Czowalla

PRACOWNIA EDUKACJI dla BEZPIECZEŃSTWA
Janusz Kornes
Marta Podgórska

PRACOWNIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Karolina Grzyb
Janusz Kornes
Marta Podgórska

PRACOWNIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Krystian Czajor

KATECHAZA
Aneta Kempa-Bańka

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Małgorzata Katolik-Radovać

REWALIDACJA
Aleksandra Jończyk
Justyna Kasza

WSPÓŁORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
Marzena Filipecka-Dziurska
Adriana Pohl-Gasidło

DORADZTWO ZAWODOWE
Katarzyna Grzyb