rada rodziców

uchwała Rady Rodziców


Skład Rady Rodziców

przewodniczący: Damian Kwiatek
z-ca przewodniczącego: Sylwia Szałwińska
skarbnik: Wojciech Nowak

e-mail: radarodzicow@zspdabrowa.pl

nr konta Funduszu Artystycznego przy ZSP
39 1020 2498 0000 8002 0633 2755

nr konta Rady Rodziców przy ZSP
43 1020 2498 0000 8802 0017 5604