Ważne – nauczanie hybrydowe

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice.

Ze względu na przedłużający się czas nauczania zdalnego, a w konsekwencji brak możliwości realizacji programu nauczania z przedmiotów artystycznych ( głównie specjalizacja) na odpowiednim poziomie oraz przychylając się do próśb kierowanych do nas od wielu rodziców i uczniów, uruchamiamy od poniedziałku tj. 30.11.2020 nauczanie hybrydowe według poniższych warunków:

– plan lekcji nie ulega zmianie.
– priorytetem jest nauczanie stacjonarne na specjalizacjach.
– zajęcia stacjonarne obejmują specjalizację oraz wszystkie przedmioty wynikające z planu lekcji w danym dniu, w którym jest specjalizacja.
– pozostałe zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Realizacja zajęć na powyższych warunkach obowiązuje w okresie 30.11 – 22.12.2020.
W trakcie zajęć stacjonarnych nadal obowiązują zasady i procedury bezpieczeństwa ws. Covid-19.