GODZINY PRACY SZKOŁY W PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ

UWAGA!
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH INFORMUJE, ŻE
W PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ OD 23 – 31.12.2020 R. PLACÓWKA PRACUJE W GODZINACH PRACY SZKOŁY.

24.12.2020 R. PRACOWINCY ADMINISTARCJI I OBŁUGI BĘDĄ ODBIERAĆ DZIEŃ WOLNY ZA 26.12.2020 R.
WYPADAJĄCY W SOBOTĘ.

Kontakt:
tel: 32 260 32 40
dyrektor@zspdabrowa.pl
wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl
wicedyrektor@zspdabrowa.pl
sekretariat@zspdabrowa.pl