INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

INFORMACJA

25.06.2021 r. godz. 15.00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych
i nieprzyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.

Od dnia 25.06.2021 r. do 28.06.2021 r. składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Przyjęcie do szkoły zostaje ostatecznie potwierdzone wraz z dostarczeniem do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
w nieprzekraczalnym terminie do 28.06. 2021 r.

Od 09.07.2021 r. do 14.07.2021 r. składanie oryginału zaświadczeń z OKE
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

14.07.2021 r. godz. 17.00 spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.