PRAWDZIWI ZAWODOWCY W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Planowane efekty: nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych u 108 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 19 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS przez dwie placówki Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.