Kadra pedagogiczna

DYREKTOR
Ewelina Piasecka-Woźniczka

WICEDYREKTOR  DS.  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Anna Stokłosa-Grygierzec

WICEDYREKTOR  DS.  ARTYSTYCZNYCH
Marcin Korek

KIEROWNIK SEKCJI SZKŁO ARTYSTYCZNE
Rafał Pelczar

KIEROWNIK SEKCJI PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Agnieszka Budny

PEDAGOG
Agata Biesiadecka

PSYCHOLOG
Monika Skóbel

BIBLIOTEKA
Ewa Norejko-Fornalczyk

PRACOWNIA  PROJEKTOWANIA  GRAFICZNEGO
Beata Będkowska
Robert Kańtoch
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Krystian Czajor
Wojciech Jurkiewicz

PRACOWNIA  TECHNIK  DRUKU  ARTYSTYCZNEGO
Agnieszka Budny
Łukasz Kawka
Sylwia Pałuchowska
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Edyta Kubik

PRACOWNIA  WITRAŻU
Marcin Korek
Magdalena Łucka-Stojek
Rafał Pelczar
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Katarzyna Wojnar

PRACOWNIA  SZKŁA  ARTYSTYCZNEGO
Grażyna Bieniasz
Marcin Korek
Agnieszka Mika-Koszek
Iwona Skowron
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Wioletta Kulesa

PRACOWNIA  RYSUNKU  I  MALARSTWA
Damian Pacha
Beata Skrzypek
Grzegorz Skrzypek
Mariusz Wnukowski
Anna Wolniaczyk

PRACOWNIA  RZEŹBY
Anna Kuśpiel
Jacek Mrozowski

PRACOWNIA  PODSTAW  PROJEKTOWANIA
Agnieszka Budny
Łukasz Kawka
Sylwia Pałuchowska

PRACOWNIA  PROJEKTOWANIA  MULTIMEDILANEGO
Beata Będkowska
Robert Kańtoch
Nauczyciel instruktor
Adriana Pohl-Gasidło

PRACOWNIA  PODSTAW  FOTOGRAFII I FILMU
Adriana Pohl-Gasidło
Nauczyciel instruktor
Wojciech Jurkiewicz

PRACOWNIA  HISTORII  SZTUKI
Jacek Dębski,
Małgorzata Malinowska – Klimek
Paulina Opieka
Ewelina Sobczyk-Podleszańska

PRACOWNIA  JĘZYKA  POLSKIEGO
Maria Moryc
Ewelina Piasecka-Woźniczka
Robert Strzała

PRACOWNIA  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO
Monika Etlinger-Michalik
Joanna Płochocka

PRACOWNIA  JĘZYKA  FRANCUSKIEGO
Ewa Balcer

PRACOWNIA  HISTORII  / WIEDZY  o  SPOŁECZEŃSTWIE
Monika Pluta

PRACOWNIA  FILOZOFII
Maria Moryc

PRACOWNIA  MATEMATYKI
Ewa Brzostkiewicz-Hejczyk
Joanna Hejczyk-Zubień
Anna Stokłosa-Grygierzec

PRACOWNIA  BIOLOGII
Marzena Filipecka-Dziurska

PRACOWNIA  CHEMII
Barbara Płóciniczak

PRACOWNIA  FIZYKI
Andrzej Janowski

PRACOWNIA INFORMATYKI
Tomasz Czowalla

PRACOWNIA  GEOGRAFII
Agnieszka Łój

PRACOWNIA  EDUKACJI   dla   BEZPIECZEŃSTWA
Janusz Kornes

PRACOWNIA   WYCHOWANIA   FIZYCZNEGO
Marta Podgórska

KATECHAZA
Aneta Kempa-Bańka

REWALIDACJA
Justyna Kasza
Beata Peruń
Aleksandra Szymczuk-Szuma