rekrutacja

Wyniki egzaminu wstępnego z dnia 25.06.2021

 

Drodzy kandydaci!

Publikujemy wyniki egzaminu wstępnego na rok szkolny 2021/2022 oraz listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Podstawą uprawniającą kandydata do kwalifikacji jest spełnienie wymogów formalnych oraz uzyskanie minimum 3 punktów z egzaminu wstępnego.

Wyniki egzaminu LSP lista

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

INFORMACJA

25.06.2021 r. godz. 15.00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych
i nieprzyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.

Od dnia 25.06.2021 r. do 28.06.2021 r. składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Przyjęcie do szkoły zostaje ostatecznie potwierdzone wraz z dostarczeniem do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
w nieprzekraczalnym terminie do 28.06. 2021 r.

Od 09.07.2021 r. do 14.07.2021 r. składanie oryginału zaświadczeń z OKE
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

14.07.2021 r. godz. 17.00 spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.


Uwaga!
Uległ zmianie termin zebrania z rodzicami dla kandydatów przyjętych do klasy I LSP. Zebranie odbędzie się 14.07.2021 o godz. 17.00.
Ponadto informujemy iż składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty OKE (oryginał) jest w dniach 09-14.07.2021.

Rekrutacja 2021-2022

REGULAMIN REKRUTACJI LSP 2021 2022

Oświadczenie-wizerunek-dziecka LSP

wniosek do LSP 2021-2022

KLAUZULA RODO 2021 klauzula kandydata do szkoły LSP